Logopedia - programy do diagnozy i terapii logopedycznej


Idź do treści

Szereg szumiący-poszerzony

Szeregi >>Wysoka frekwencyjność zaburzeń w zakresie głosek detalizowanych stanowiła inspirację do opracowania poszerzonych zestawów ćwiczeń do diagnozy i terapii logopedycznej głosek trzech szeregów. Aby w większym stopniu urozmaicić terapię logopedyczną oraz dać terapeucie większy wybór metod, materiałów, nagrań i ćwiczeń, wydawnictwo Young Digital Planet SA przygotowało trzy obszerne programy w ramach serii eduSensus Logopedia. Zawierają one jeszcze więcej profesjonalnie przygotowanych ćwiczeń interaktywnych, uatrakcyjniających praktyczne zajęcia logopedyczne. Wszystkie nowe poszerzone zestawy ćwiczeń są poprawne metodycznie oraz zawierają kompleksowy materiał ćwiczeniowy do wykorzystania na każdym etapie wywoływania, utrwalania i automatyzacji głoski. Do multimedialnych programów zawierających poszerzony zbiór ćwiczeń wspomagających terapię głosek szeregu szumiącego, syczącego i ciszącego dołączono zestawy atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. W pakiecie pomocy tradycyjnych dla logopedów znajdują się między innymi: słomki i piórka logopedyczne, dyplomy, kolorowanki oraz płyty z dźwiękami z uwzględnieniem onomatopej przydatnych w terapii każdego z szeregów.

Szereg szumiący - poszerzony zestaw ćwiczeń do diagnozy i terapii głosek sz, ż, cz, dż to rozszerzenie istniejącego od lat na rynku i cenionego przez specjalistów programu z serii eduSensus Logopedia: Szereg szumiący. Nowy program powstał w wyniku dialogu ze środowiskiem logopedów, którzy zgłaszali zapotrzebowanie na rozszerzenie zestawu ćwiczeń do terapii zaburzeń szeregu szumiącego.Najnowszy program Young Digital Planet zawiera zupełnie nowe ćwiczenia poświęcone pojedynczym głoskom szeregu szumiącego (sz, ż, cz, dż), a także zestaw zadań na różnicowanie głosek w ramach ćwiczonego szeregu.
Wszystkie moduły tego programu zawierają materiał ćwiczeniowy przeznaczony do każdego etapu terapii danej głoski. Na początku terapii głoskę ćwiczy się w onomatopejach, a następnie utrwala się ją w sylabach i logotomach. Pacjent słucha wzorcowej wymowy lektora, nagrywa sylabę lub logotom i odsłuchuje swoje nagrania. Gdy poprawnie wymówi żądany dźwięk (nagrania weryfikuje logopeda), terapeuta na ekranie monitora włącza słoneczko, co jest równoznaczne z przyznaniem dziecku nagrody w postaci animacji. Każdy wysiłek jest więc nagradzany, co doskonale wzmacnia motywację małego pacjenta.
Kolejne etapy terapii to: ćwiczenia głoski w sylabach otwartych i zamkniętych,
w wyrazach jednosylabowych, logatomach, zbitkach spółgłoskowych, w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazu, w zestawieniach dwuwyrazowych z daną głoską, w wyrażeniach przyimkowych, w zestawieniach trzywyrazowych oraz w zdaniach
z daną głoską. Następnie ćwiczoną głoskę utrwala się w tekście.

W programie znajduje się także wiele atrakcyjnych dla dzieci ćwiczeń, gier
i zabaw, m. in.: zabawne historyjki z ukrytymi w tekście ćwiczeniami oddechowymi, fonacyjnymi i usprawniającymi narządy artykulacyjne, ćwiczenia oparte na wyrazach dźwiękonaśladowczych, moderowane rozmowy
(ze szczególnym nagromadzeniem słownictwa, w którym występuje dana głoska), karty pracy polegające na uzupełnianiu rysunków onomatopejami, rozpoznawaniu i prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek oraz liczne gry interaktywne.
Aby materiał zaprezentowany w programie mógł być dostępny dla jak największej liczby odbiorców (biorąc pod uwagę również ich ograniczenia percepcyjne), zastosowano w nim następujące rozwiązania graficzno-funkcjonalne:

  • powiększanie ilustracji, które stanowią mały fragment kompozycji ekranu;
  • jednolitość elementów systemu motywacyjnego;
  • możliwość ukrycia elementów nie mających związku z ćwiczeniem.

Kolejną nowością, która wynika z chęci wyjścia naprzeciw potrzebom terapeutów, jest obudowanie programu multimedialnego tradycyjnymi pomocami dydaktycznymi, takimi jak:

  • Recytuję i koloruję cz.1 - zestaw tekstów wierszowanych i ilustracji tematycznych wspomagających terapię głosek szeregu szumiącego;
  • Mały projektant - zestaw kart pracy wspomagających grafomotorykę

i przygotowujących do nauki pisania;

  • zestaw do ćwiczeń wydłużania fazy wydechowej: słomki logopedyczne

(20 szt.), piórka logopedyczne (15 szt.) i piłeczki logopedyczne (6 szt.);

  • teczka z dyplomami logopedycznymi (20 szt.);
  • naklejki (40 szt.);
  • płyta z dźwiękami do szeregu szumiącego: Szumy, syki, brzdęki oraz inne dźwięki cz. 1 - zestaw nagrań do ćwiczeń percepcji i naśladownictwa wyrazów dźwiękonaśladowczych ze szczególnym uwzględnieniem onomatopei przydatnych w terapii szeregu szumiącego;
  • szpatułki logopedyczne (20 szt.).


Niezwykle istotną cechą programu jest zachowanie tzw. czystości fonetycznej materiału wyrazowego. Wyrazy do terapii zostały dobrane w taki sposób, aby nie zawierały głosek konkurencyjnych, np. z różnych szeregów,
i aby w początkowej fazie terapii głoski nie pojawiły się wyrazy zawierające zbitki spółgłoskowe. Wyrazy ćwiczeniowe nie zawierają również wygłosowej pozycji głosek dźwięcznych. Ta cecha programu zasadniczo odróżnia go od większości pomocy logopedycznych dostępnych na rynku.

Do działania programu wymagane jest posiadanie programu zarządzającego " Aplikacja Logopedy"

Terapia Logopedyczna | edusensus Logopedia | Aplikacja Logopedy | Badanie mowy | Mowa bezdźwięczna | Trening logopedyczny | Głoski tylnojęzykowe | Szeregi >> | Głoska "r" | Głoska "r" "l" | Sfonem | Echokorektor | Gry i zabawy >> | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego