Logopedia - programy do diagnozy i terapii logopedycznej


Idź do treści

Mówiące obrazki

Gry i zabawy >>Umiejętność rozróżniania dźwięków stanowi podstawę dla rozwoju mowy ludzkiej. Bez tej, jakże ważnej, zdolności rozwój mowy może być mocno utrudniony, dlatego istotne jest, aby w terapii logopedycznej poświęcić miejsce także temu zagadnieniu.
Mówiące obrazki to program przeznaczony do nauki rozróżniania dźwięków. Szczególnie pomocny jest on w terapii dzieci z zaburzeniami słuchu i rozwoju języka. Pomaga dzieciom uczyć się rozróżniania dźwięków i korzystnie wpływa na rozwój funkcji słuchowych. Mówiące obrazki to program o bardzo atrakcyjnej formie graficznej, zawierający ponad 100 interaktywnych ilustracji i animacji, które dodatkowo urozmaicają proces terapii.Mówiące obrazki umożliwiają:

 • kształtowanie pojęć językowych i wzbogacanie słownictwa;
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania dźwięków i przyporządkowywania ich do odpowiednich obrazów;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej;
 • rozwój funkcji słuchowych;
 • ćwiczenie orientacji przestrzennej;
 • terapię poprzez zabawę.


Mówiące obrazki można podzielić na następujące kategorie tematyczne:

 • Odgłosy zwierząt,
 • Instrumenty muzyczne,
 • Odgłosy środków komunikacji,
 • Odgłosy z życia domowego i inne onomatopeje,
 • Odgłosy przyrody,
 • Określenia kolorów,
 • Określenia miejsca,
 • Antonimy,
 • Kosmici na Ziemi.Mówiące obrazki są doskonałym wstępem do doskonalenia mowy i rozwoju zasobu leksykalnego dziecka.
Mówiące obrazki to program służący głównie do terapii dzieci niedosłyszących. Połączenie idei kolorowych plansz, animacji i naturalnych odgłosów otaczającego świata, tworzy uniwersalne narzędzie wspomagające terapię logopedyczną, zwłaszcza dzieci z uszkodzonym narządem słuchu.
Dzięki programowi dzieci uczą się rozróżniania dźwięków. Do każdej ilustracji przypisany jest naturalny dźwięk, w ten sposób dziecko jednocześnie słyszy dźwięk i widzi źródło jego pochodzenia lub sytuację, w której dźwięk powstaje.
Program ułatwia także opanowanie różnych pojęć językowych, m.in.
stosunków przestrzennych (nauka rozumienia przyimków), antonimów, nazw kolorów, nazw instrumentów muzycznych, pojazdów, zwierząt, zjawisk przyrody. Jest zatem również to świetna pomoc dla małych dzieci uczących się mówić.
Ćwiczenia te mogą też wspomagać kształtowanie się mowy dzieci upośledzonych, z autyzmem i z ORM. Mogą być dobrym wstępem do doskonalenia ich mowy i zasobu leksykalnego (zarówno biernego jak i czynnego).

Program zawiera ponad 100 interaktywnych ilustracji i animacji. Dźwięk uruchamia się po kliknięciu ilustracji. Dodatkowo ilustracja ta animuje się w zabawny sposób, co zachęca dziecko do wielokrotnego odtwarzania dźwięku i wykonywania ćwiczeń. Wszystkie obrazki mogą zostać wydrukowana w wersji czarno-białej i przekazane dziecku do pokolorowania jako zadanie domowe.
Atutem programu są także zebrane i w dostępny sposób opisane informacje o narządzie słuchu, jego rozwoju w ontogenezie, możliwych zaburzeniach i stymulacji oraz propozycje prostych ćwiczeń grafomotorycznych i na zrozumienie tekstu dla dzieci umiejących już czytać i pisać.
Wszystkie nabyte przez pacjenta umiejętności mogą zostać sprawdzone na licznych stronach testowych zawierających ćwiczenia, będące jednocześnie doskonałym pretekstem do zabawy (kolorowanki, gry pamięciowe, łączenie w pary i inne).Program umożliwia:

 • nagranie wypowiedzi dziecka i porównanie jej z przygotowanymi w programie dźwiękami,
 • przeprowadzenie ćwiczeń wrażliwości słuchu,
 • pracę z tekstem (prozą i rymowanym - związanym tematycznie z każdym z działów)
 • informacje dla rodziców i pedagogów o kształtowaniu się słuchu u dzieci; odbiorze dźwięków (mowa bierna) oraz w wypowiadaniu się (mowa czynna).


Program może zostać wykorzystany zarówno w diagnozie, jak i terapii logopedycznej.

Terapia Logopedyczna | edusensus Logopedia | Aplikacja Logopedy | Badanie mowy | Mowa bezdźwięczna | Trening logopedyczny | Głoski tylnojęzykowe | Szeregi >> | Głoska "r" | Głoska "r" "l" | Sfonem | Echokorektor | Gry i zabawy >> | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego