Logopedia - programy do diagnozy i terapii logopedycznej


Idź do treści

Głoska "r"Rotacyzm polega na nieprawidłowym wymawianiu głoski r, jednej
z najtrudniejszych do realizacji w polskim systemie fonologicznym. Reranie, podobnie jak inne wady wymowy, można skutecznie poddawać terapii.

Głoska r to program firmy Young Digital Planet przeznaczony dla logopedów.
Jest to narzędzie stanowiące skuteczną pomoc w codziennej pracy z pacjentami wymagającymi terapii głoski r. Program zawiera bogaty materiał ćwiczeniowy, który umożliwia:

  • kompleksową terapię głosek w izolacji, w sylabach, logotomach oraz w wyrazach w nagłosie, w śródgłosie i w wygłosie wyrazów, a także w zestawieniach wielowyrazowych i zdaniach;
  • indywidualizację terapii dzięki bogatemu pakietowi ćwiczeń;
  • stopniowanie trudności według potrzeb wynikających z diagnozy;
  • motywowanie pacjenta szeregiem wzmocnień pozytywnych;
  • zaangażowanie się pacjenta w terapię już na starcie, kiedy to dziecko samo może wybrać animowaną postać towarzyszącą mu podczas ćwiczeń.

Niezwykle istotną cechą tego programu jest zachowanie tzw. czystości fonetycznej materiału wyrazowego, które pozytywnie wyróżnia program o nazwie Głoska r spośród większości pomocy logopedycznych dostępnych na rynku.Głoska "r" to program do terapii rerania, które jest wadą wymowy polegającą na nieprawidłowej realizacji głoski r. W terapii głoski r zastosowano inną, odpowiednią do terapii rotacyzmów kolejność wprowadzania wyrazów.
Na początku terapii uczeń musi przejść ćwiczenia wstępne, w których wykorzystano dźwięki pomocnicze do wywołania głoski r. Następnie przechodzi do ćwiczeń dźwiękowych wspomagających wymowę r w grupach spółgłoskowych tr i dr, pr i br, kr i gr, wr i fr w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. Kolejnym etapem są ćwiczenia głoski r między samogłoskami, w wygłosie, w nagłosie przed spółgłoską, w nagłosie przed samogłoską, a następnie głoska ćwiczona jest w izolacji.

Każda część ćwiczeniowa zawiera dziesiątki ilustracji i animacji, układanek, kolorowanek, puzzili, gier wspomagających terapię. Istnieje również możliwość nagrania głosu pacjenta (po uprzednim wysłuchaniu wymowy wzorcowej) i odsłuchania nagrania na każdym etapie terapii. Dzięki temu pacjent uświadomi sobie swój sposób wymowy. Każde poprawne nagranie premiowane jest włączeniem się animacji lub możliwością zagrania w grę lub ułożenia układanki.

W programie zastosowano dodatkowe uatrakcyjnienie ćwiczeń w postaci wymienialnych ilustracji i ćwiczeń. Zdarza się, że dany etap terapii trwa dość długo i istnieje konieczność wielokrotnego wykorzystania jednego ćwiczenia. Aby dziecko nie czuło znużenia wykonywaniem ciągle tego samego zadania, po każdym wejściu na stronę bądź "zresetowaniu" ćwiczenia, na stronie wyświetlana jest inna ilustracja. Dziecko będzie więc miało wrażenie, że wykonuje inne ćwiczenie.

Na wielu stronach umieszczone zostały pliki zawierające wszystkie obrazki w wersji czarno-białej. Pliki te można wydrukować i wręczyć pacjentowi po zajęciach jako zadanie domowe.

Do działania programu wymagane jest posiadanie programu zarządzającego " Aplikacja Logopedy"

Terapia Logopedyczna | edusensus Logopedia | Aplikacja Logopedy | Badanie mowy | Mowa bezdźwięczna | Trening logopedyczny | Głoski tylnojęzykowe | Szeregi >> | Głoska "r" | Głoska "r" "l" | Sfonem | Echokorektor | Gry i zabawy >> | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego